خدمات

مرکز زیبایی سیرخ مبدع روش مزونیدلینگ با تکنیک میلیمتری در جهت رفع ترک های پوستی می باشد ،در این روش هر یک از خطوط به صورت میلیمتری بازسازی می شوند و پوستی نوزاد در ناحیه ی ترک های پوستی ایجاد می گردد ،همراه با بازسازی پوست از طریق دستگاه ویتامین های ضروری ترمیم ترک های پوستی وارد ناحیه می شوند و تحریک کلاژن سازی انجام می گیرد و بعد از آن ترمیم استرچ مارک ها آغاز می گردد
جلسات درمانی و هزینه ها با توجه به نوع استریا و پیچیدگی درمان تعیین می گردد

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :